Umida Group AB

Andra kvartalet 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 1 739 (2 674) KSEK.
• Resultatet uppgick till – 1 721 (- 1 735) KSEK.
• Resultat per aktie – 0,00 (- 0,00) SEK.
• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 8 446 (13 282) KSEK.
• Årsstämma avhållen och kallelse till ny extra stämma.
• Nyemission genomförd.

Januari – juni 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 1 747 (3 052) KSEK.
• Resultatet uppgick till – 4 007 (- 3 962) KSEK.
• Resultat per aktie – 0,00 (- 0,01) SEK.

Väsentliga händelser efter rapporttillfället
• Extra bolagsstämma och ny styrelse utsedd.
• Ett program med teckningsoptioner till samtliga aktieägare beslutad och pågår.
• Sammanläggning aktier beslutad och pågår.
• Nya styrelsen kommer att fokusera på försäljning, marknadsföring och produktutveckling under sträng likviditetskontroll.Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.För ytterligare information kontakta:
Peter Wahlberg, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel 0735-32 70 81.
Gert Westergren, Styrelseledamot Cefour Wine & Beverage, tel 070-555 77 99.


Se hela rapporten från Cefour