Umida Group AB

Styrelsen i Cefour har beslut att med anledning av sin förestående nyemission med företräde för befintliga aktieägare att tidigarelägga sin delårsrapport för tredje kvartalet. 

Rapporten kommer att publiceras senare idag eller senast den 21 november 2013. Orsaken är främst att delar av materialet kommer att ingå i det kommande memorandumet för nyemissionen.

För ytterligare information kontakta;
Styrelseordförande Jan Nilstadius – 070-300 50 20
VD Mikael Bergholts – 076-632 24 75.