Umida Group AB

Business Sweden Berlin har fått uppdraget av Cefour Wine & Beverage att undersöka hur företaget ska kunna ta tillvara på potentialen på den tyska vinmarknaden.

”Genom samarbetet med Business Sweden får vi en professionell kartläggning till ett mycket förmånligt pris. Vi har redan i dag en uppfattning om marknadens storlek, men tillsammans med Business Sweden får vi inte bara ett kvitto på våra antaganden, vi får också kunskap om hur nyckelaktörer på marknaden ser på vår produkt och på prisstrukturer. Sist men inte minst får vi en besökslista med kontaktuppgifter till potentiella kunder”, säger Cefours VD Stefan Carlén.

Business Sweden bildades 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden hjälper svenska företag att nå ut med sina produkter, tjänster och idéer samt skapar förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. I deras uppdrag ingår också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige.

”Cefour gjorde tillsammans med Business Sweden motsvarande undersökning 2010, men förutsättningarna har delvis ändrats, dessutom så kommer vi nu i högre grad att titta på konkurrenssituationen”, säger Stefan Carlén.

Kartläggningen beräknas vara klar under april.

För ytterligare information, kontakta:
Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101


Se nyheten från Cefour