Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har idag slutfört förvärvet av 100 % av kapital och röster i L.O. Smith Holdings AB, som producerar och förpackar alkoholhaltiga drycker och flytande livsmedel till såväl konsument- som företagsmarknad. Cefour tillförs genom affären en omsättning på c:a 60 mkr på årsbasis med viss lönsamhet.

Cefour tecknade avtal kring förvärvet 4 februari 2016 och affären har idag slutförts genom reglering av köpeskilling.

Förvärvet omfattar, som tidigare kommunicerats, samtliga aktier i L.O. Smith Holdings AB med dotterbolag, vilket inkluderar en modern produktionsanläggning i Götene, en stabil kundbas med långa nationella och internationella relationer, en bred produktportfölj med starka varumärken samt en större fastighet, där utöver den egna verksamheten även externa hyresgäster finns.

Affären värderar hela L.O. Smith Holdings AB till 14 750 000 kr. Köpeskillingen betalas till 50 %, motsvarande 7 375 000 kr, genom kontant betalning, samt till 50 %, motsvarande 7 375 000 kr, genom nyemitterade B-aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ). Kursen för de nyemitterade aktierna är 0,09832 kr per aktie, vilket beräknats som volymvägd snittkurs under tio handelsdagar, från och med 28 januari 2016 till och med 10 februari 2016. Därmed emitterar Cefour 75 010 170 B-aktier till säljarna av L.O. Smith Holdings AB. Dessa s.k. vederlagsaktier kommer att tilldelas så snart ärendet registrerats hos Bolagsverket.

Cefour kommer efter transaktionen ha 758 071 296 aktier totalt. Vidare ökas aktiekapitalet med 1 500 203,40 kr till att totalt uppgå till 15 161 425,92 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:         076-877 00 00