Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har idag slutfört den tidigare kommunicerade affären med The Absolut Company genom mottagande av full ersättning för varumärket “L.O. Smith”. Avtalet med The Absolut Company om varumärkesavyttringen inkluderar köpeskillingen om 1 MEUR som nu erhållits och reglerar vidare den 1-åriga samlevnad som parterna har kring nyttjandet av varumärket.

Som tidigare kommunicerats, 6 maj 2016, har Cefour ingått avtal om avyttring av varumärket “L.O. Smith” till The Absolut Company. Genom kvitterande av mottagandet av köpeskillingen som idag erhållits slutförs affären, varvid den 1-åriga perioden av samlevnad avseende nyttjandet av varumärket inleds.

Cefour kommer senast 30 september 2016 att byta de företagsnamn som idag innehåller namnet/varumärket L.O. Smith. Därefter kommer Cefour senast 1 juli 2017 ha bytt namn på det mindre antal varumärken och produkter som innehåller namnet L.O. Smith, ett arbete som redan påbörjats.

“Med själva affären kring varumärkesförsäljningen slutförd så fortskrider arbetet med utfasning av tidigare produktnamn och etablering av nya varumärken. I och med det nyligen kommunicerade förvärvet av Vinfabriken Sverige AB accelererar vi Cefours produktoffensiv”. säger Henrik Sundewall, VD för Cefour

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon: 076-877 00 00