Cefour skriver svar till Disciplinkommittén

Cefour har informerats om att AktieTorget har utformat bifogat utkast till anmälan till AktieTorgets Disciplinkommitté och fått möjlighet att yttra oss över utkastet.

Frågorna som behandlas är i stor utsträckning hänförliga till lånelöftet (från Capillum) och företrädesemissionens genomförande och informationsgivningen kring denna. Slutligen har man synpunkter på f d styrelseordförandens agerade på årsstämman nyligen.

Det kan konstateras att Cefour inte delar Aktietorgets beskrivning av vad som hänt och kommer inom två veckor och senast den 9 maj att själva tillskriva Aktietorgets Disciplinkommitté med redovisning av Cefours version av händelserna.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från CefourDocument dividerSe skrivelsen till disciplinkommittén från Cefour