Umida Group AB

Cefour har informerats om att AktieTorget har utformat bifogat utkast till anmälan till AktieTorgets Disciplinkommitté och fått möjlighet att yttra oss över utkastet.

Frågorna som behandlas är i stor utsträckning hänförliga till lånelöftet (från Capillum) och företrädesemissionens genomförande och informationsgivningen kring denna. Slutligen har man synpunkter på f d styrelseordförandens agerade på årsstämman nyligen.

Det kan konstateras att Cefour inte delar Aktietorgets beskrivning av vad som hänt och kommer inom två veckor och senast den 9 maj att själva tillskriva Aktietorgets Disciplinkommitté med redovisning av Cefours version av händelserna.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från CefourDocument dividerSe skrivelsen till disciplinkommittén från Cefour