Umida Group AB

Styrelsen i Cefour har beslutat senarelägga sin rapport och man kommer att lämna sin rapport för första halvåret 2014 tisdagen den 26 augusti 2014.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wahlberg, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel 0735-32 70 81.
Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel 044-781 66 56.


Se nyheten från Cefour