Umida Group AB

Nu är den första konkreta ordern på väg till England. Vi har sålt ett par provpallar om några tusen glas sista kvartalet 2014 och uppenbarligen har det gett viss mersmak hos några av kunderna till vår samarbetspartner Bear Smyth Ltd. Det som vi har glädjen att skicka iväg i dag har ett ordervärde på nästan 400 000 kr”, berättar Cefours VD Stefan Carlén.

”Bear Smyth har gjort ett utmärkt grundarbete med en omfattande marknadsanalys för Storbritannien. Vi känner att det finns både kompetens och engagemang. Att det är en ny aktör är inget som bekymrar oss, det är snarare så att det känns bättre när Cefour är en viktig samarbetspartner”, avslutar Carlén.

För ytterligare information, kontakta:
Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101


Se nyheten från Cefour