Umida Group AB

Årsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (”Cefour”) som hölls 14 juni 2016 beslöt att genomföra en sammanläggning av aktier i Cefour samt bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Styrelsen har fastställt avstämningsdag till den 19 oktober 2016. Sammanläggningen 1:100 innebär att 100 aktier slås samman till 1 aktie. I samband med samman-läggningen kommer Cefours aktie att byta ISIN-kod.

Processen kring sammanläggningen av Cefours aktier 1:100 innebär följande:

  •  Varje aktieägares innehav av aktier i Cefour avrundas uppåt till närmast delbara antal aktier som är delbart med hundra (100).
  •  Sista dag för handel i gammal aktie (nuvarande ISIN-kod) är satt till 2016-10-17.
  •  Första dag för handel med ny aktie (ny aktiekurs och ny ISIN-kod) är satt till        2016-10-18.
  •  Avstämningsdag för sammanläggningen är satt till 2016-10-19.
  •  Datum då nya aktien (med ny ISIN-kod) med det nya antalet aktier syns på VP-konton/depåer är satt till 2016-10-20.

De aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier, kommer att erhålla återstående aktier vederlagsfritt från en större aktieägare i Cefour.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon:         076-877 00 00