Umida Group AB

Cefour kommer att hålla sin ordinarie årsstämma den 23 april. Stämman senareläggs således en vecka. Plats för stämman kommer att framgå av kallelse som publiceras i nästa vecka.
För ytterligare information, kontakta:
Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101

Se nyheten från Cefour