Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB kommer att medverka med en företagspresentation under Aktietorgets investeringsdag den 4 december. Presentationen sker främst med anledning av Bolagets pågående nyemission, men också mot bakgrund av att en helt ny styrelse tillträtt under oktober 2013. Detta blir det första tillfället då representanter för den nya styrelsen presenterar sin syn på Cefours verksamhet och förutsättningar.

För en närmare redogörelse för nyemissionen och de omständigheter som ledde till att en ny styrelse valdes hänvisas till tidigare pressmeddelanden och till det emissionsmemorandum som styrelsen upprättat med anledning av den pågående emissionen. Dokument och anmälningssedel finns att ladda ned från bolagets egen hemsida, www.cefourwine.com, på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, och hos Eminova Fondkommission, www.eminova.se.

För ytterligare information kontakta;
Styrelseordförande Jan Nilstadius – 070-300 50 20
VD Mikael Bergholts – 076-632 24 75.

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin och andra drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour