Umida Group AB

Cefour undersöker nya affärsmöjligheter och kommer fokusera på utvalda marknader.
Som en följd av detta har Cefour beslutat att avsluta avtalet med GXG First Quote.
Sista dag för handel på GXG First Quote kommer att vara den 30 december, 2013.

För mer information, kontakta:
Styrelseordförande i Cefour W&B Jan Nilstadius – 070-300 50 20