Umida Group AB

På grund av den låga kursen som aktien handlades för innan handelsstoppet är det inte rimligt att fullfölja TO 1B till en kurs på 50 öre per aktie. Cefours styrelse har därför beslutat att avbryta teckningsperioden. De som utnyttjat optionerna och betalat för aktier kommer att få sina pengar tillbaka.Cefour kommer att arbeta vidare med andra lösningar för finansiering av bolagets verksamhet.

Mer information kommer att lämnas inom kort.

För ytterligare information, kontakta:
– Stefan Carlén, t f VD, mobil: 070-792 71 01.


Se nyheten från Cefour