Umida Group AB

Fredagen den 31 oktober 2014 lämnade Cefour in ansökan om rekonstruktion vid Kristianstads tingsrätt. Den nya styrelsen som tillträdde 11 juli kunde snabbt konstatera att Cefour var i sämre skick än vad som framgått av de rapporter styrelsen tagit del av från företaget.Behov av ytterligare produktförbättringar samt tomma orderböcker har tillsammans med vikande börskurs inverkat negativt på möjligheterna att under rådande omständigheter genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning.

Med en rekonstruktion och de förbättringar för produkten, samt affärsplanen, som håller på att arbetas fram tror styrelsen i Cefour på företagets framtid, men inser också att det är nödvändigt att det sker en nystart om företaget ska lyckas.

Flyttad extra bolagsstämma
Cefours ansökan om rekonstruktion innebär att den extra bolagsstämman som skulle hållas den 13 november ställs in. Kallelse till en ny stämma kommer inom kort samt en uppdatering om företagets plan för att hantera såväl det kortsiktiga som det långsiktiga kapitalbehovet. Styrelsen anser att en rekonstruktion av företaget ökar möjligheten till en framgångsrik kapitalanskaffning. Målsättningen är att säkerställa det långsiktiga kapitaltillskottet så fort som möjligt och att handelsstoppet för företagets aktier på AktieTorget hävs.

Rekonstruktionen genomförs tillsammans med Svensk Företagsrekonstruktion och Advokatfirman Fylgia.

Genom samarbetet med Svensk Företagsrekonstruktion har företaget kunnat nå en överenskommelse med en extern part och säkerställt likviditet under rekonstruktionsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101


Se nyheten från Cefour