Umida Group AB

Den i maj annonserade riktade nyemissionen om 5 MSEK till Cefours investor i USA har ännu inte genomförts i enlighet med avtal. Cefour har fortsatt starkt likviditetsbehov, bland annat med anledning av pågående produktutveckling av den nya plastglaskupan för väsentligt ökad hållbarhet på vinet. Med anledning av detta har Cefour valt att gå vidare i samarbetet med Capillum Holding och utnyttjar möjligheten till bryggfinansiering för att täcka en del av likviditetsbehovet om 5 MSEK. Storlek och villkor avseende finansieringen är under förhandling och meddelas inom kort. Styrelsen fortsätter parallellt arbetet med att anskaffa eget kapital för att säkerställa likviditeten.

”Det viktigt för Cefour att inte tappa tempo i framtagandet av den nya plastglaskupan. Cefour förhandlar med stora internationella livsmedelskedjor och det nya plastglaset kommer att uppfylla de krav som dessa ställer vad gäller kvalitet och hållbarhet. Även inom detta segment har Cefour en stor tillväxtpotential och där förväntar vi oss stora volymökningar under 2013”, kommenterar Mats Krönlein.

För mer information vänligen kontakta
Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour