Umida Group AB

Borgenärssammanträde i Cefours företagsrekonstruktion äger rum den 21 november kl 11 i Kristianstads tingsrätt. Rekonstruktörens underrättelse till bolagets kända borgenärer enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion bifogas.

För ytterligare information, kontakta:
Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101


Se nyheten från CefourDocument dividerSe underrättelsen till borgenärer