Umida Group AB

Fjärde kvartalet 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 331 KSEK (186 KSEK)
• Resultatet uppgick till -2 773 KSEK (-3 058 KSEK)
• Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 13 816 KSEK (9 289 KSEK)
• Bolagets soliditet var 57% (37%)
• Kapitalanskaffning genomförd om totalt 6 593 KSEK
• Investering i produktutveckling och modifiering av produktionsanläggningen slutförd

Januari – december 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 4 812 KSEK (2 468 KSEK)
• Resultatet uppgick till -10 067 KSEK (-8 891 KSEK)
• Investeringar under året uppgår till 2 157 KSEK (7 523 KSEK)
• Kapitalanskaffningen under året uppgår till 9 593 KSEK (9 064 KSEK)

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Krönlein
Tfn: +46 (0) 709 – 32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se bokslutskommunikén från Cefour