Umida Group AB

Fjärde kvartalet 2011

*    Nettoomsättningen uppgick till 186 KSEK
*    Resultatet uppgick till -3 058 KSEK
*    Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 9 289 KSEK
*    Bolagets soliditet var 37%
*    Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av året till 2 884 KSEK
*    Kapitalanskaffning genomförd om totalt 9 064 KSEK

Januari – December 2011

*    Nettoomsättningen uppgick till 2 468 KSEK (1 340 KSEK)
*    Resultatet uppgick till -8 891 KSEK (-4 835 KSEK)
*    Investeringar under året uppgår till 7 523 KSEK (11 842 KSEK)
*    Kapitalanskaffningen under året uppgår till 9 064 KSEK (17 054 KSEK)

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.
För ytterligare information kontakta Mats Krönlein, 0709-325006

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se rapporten från Cefour