Umida Group AB

Kristianstads tingsrätt har idag, 2015-08-11, beslutat att fastställa det av Cefour Wine & Beverage AB (PUBL) föreslagna ackordsförslag. Samtliga närvarande och röstberättigade fordringsägare röstade enhälligt för förslaget. Beslutet innebär en nedskrivning om 75 % av bolagets samtliga oprioriterade skulder. Rekonstruktionen upphör i samband med att beslutet vinner laga kraft.

I den pågående företagsrekonstruktionen har Cefour Wine & Beverage AB (Publ) från Kristianstads tingsrätt erhållit beslut i enlighet med föreslaget offentligt ackord.

Tingsrättens beslut vinner laga kraft den 2 september 2015, om beslutet inte överklagas.

”Beslutet är mycket positivt för bolaget och våra aktieägare. Vidare önskar jag å bolagets vägnar rikta mitt stora tack till den kvalificerade majoritet av bolagets fordringsägare som valt att stötta bolaget genom nedskrivning av sina fordringar. Min förhoppning är att få fortsätta den goda affärsrelationen med samtliga leverantörer och fordringsägare som valt att acceptera ackordsförslaget.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

I och med att beslutet vinner laga kraft kommer tingsrätten att avsluta den pågående företagsrekonstruktionen med omedelbar verkan.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)

E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon: 076-877 00 00


Document dividerSe pressmeddelande