Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (Publ) har ansökt om ackordsförhandling hos Kristianstads Tingsrätt. Tingsrätten har godkänt ansökan och kallar till förhandling i augusti.

I den pågående företagsrekonstruktionen har Cefour Wine & Beverage AB (Publ) nu ansökt om ackordsförhandling. Tingsrätten har godkänt bolagets ansökan och kallar till förhandling i augusti. I ansökan erbjuds oprioriterade fordringsägare 25 % av ursprunglig fordran, d.v.s. en nedskrivning med 75 %.

Om ackordsförslaget godkänns avser bolaget att ansöka om att företagsrekonstruktionen ska avslutas så snart ackordsförslaget vinner laga kraft.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)
E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:        076-877 00 00


Se nyheten