Umida Group AB

Styrelsen i Cefour meddelar att besked om teckningsoptionerna kommer att lämnas på måndag den 22 september.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Peter Wahlberg 073-532 70 81.


Se nyheten från Cefour