Umida Group AB

Avstämningsdag för teckningsoptionerna serie 1B (TO1B) och serie 2B (TO2B) är den 30 september 2014, vilket innebär att teckningsoptionerna, båda serierna, kommer att finnas registrerade på respektive aktieägares vp-konto eller depå den 2 oktober 2014.

Handel med teckningsoptioner kommer att inledas den 2 oktober 2014.

Priset för att teckna en aktie skall vara 1 öre styck.

Teckningstiden för TO1B är förlängd till fredagen den 31 oktober 2014.

Styrelsen för Cefour vill passa på att informera om att tidpunkt för sammanläggning av aktier är uppskjuten på obestämd tid.

För ytterligare information kontakta:
Gert Westergren, Ledamot Cefour Wine & Beverage, tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour