Umida Group AB

Följande är en snabb sammanfattning av vad som hände på den ordinarie årsstämman i Cefour den 15 april, 2014. Formellt protokoll kommer att publiceras senare.

Balans- och resultaträkning fastställdes. Detsamma gäller förslaget till dispositioner av resultatet.
Den nya styrelsen som tillträdde i oktober 2013 beviljades ansvarsfrihet men däremot inte den föregående, ingen i den föregående styrelsen fick ansvarsfrihet.

Två olika förslag till styrelsesammansättning presenterades och röstning skedde. Till ny styrelse valdes Gert Westergren, Jonas Lindeborne och Peo Lindén. De båda sistnämnda anställda i Cefour.

Då ordinarie revisor valt att avgå och föreslagen revisor valde att också han avstå från uppdraget kunde inte denna post tillsättas. Detta gjorde att årsstämman måste återupptas inom 4 veckor för att där välja ny revisor.

Nedsättning av aktiekapitalet beslutades i enlighet med förslaget. Sammanläggningen av aktier godkändes dock inte.

Det informerades också om att ytterligare kapitaltillskott till verksamheten är nödvändigt och en emission med företräde för nuvarande aktieägare planeras före sommaren. Mer information om detta kommer inom kort.

Gert Westergren

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour