Umida Group AB

Styrelsen för Cefour Wine & Beverage Partihandel AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014 .

Se årsredovisningen från Cefour