Umida Group AB

Den i förra veckan annonserade pågående finansieringslösningen med Capillum Holding, övergår till en riktad nyemission. I stället för kostsam finansieringslösning tillförs Cefour eget kapital.

Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB har, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 20 mars 2012, fattat beslut om en riktad nyemission till Capillum Holding med följande villkor:

Teckningskurs: 0,06 kr per B-aktie
Antal nya aktier: 33 330 000 B-aktier
Likvidbelopp: 1 999 800 kr, varav aktiekapital 666 600 kr

”Vi är glada över att Cefour tillförs ytterligare eget kapital och därmed möjliggörs den för Cefour så viktiga slutförandet av produktutvecklingen. Det nya plastglaset kommer att uppfylla de krav som de stora internationella livsmedelskedjorna ställer avseende kvalitet och hållbarhet. Med utvecklat glas finns goda förutsättningar att etablera Cefour på den globala marknaden. Det är positivt att Capillum Holding valt att investera i Cefour och ser den stora potential som finns i Cefour. Fortsatt arbete med kapitalanskaffning kvarstår dock”, kommenterar styrelseordförande Mats Krönlein.

Capillum Holding – framtidens finanshus för små och medelstora företag.
”Kort- och medelfristig kreditgivning och andra finansieringslösningar till företag. Bolaget skall vara specialiserat på krediter till små och medelstora företag”
Capillum Holding är ett av Kopparberg Invests konceptbolag.

För mer information vänligen kontakta
Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se
www.cefourwine.com

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour