Umida Group AB

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, CEFO BTA B, är den 12 februari 2013.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn CEFO BTA B
ISIN-kod SE0004899995
Order book ID 90647
Sista dag för handel 12 februari 2013

Stockholm den 8 februari 2013

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 
eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version in MS Word