Umida Group AB

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 september 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 september 2011.

Aktieägare i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB erhåller för varje aktie av aktieslag A eller B erhålles en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av aktieslag B för 0,25 SEK. (N 1:10 á 0,25 SEK)

Avstämningsdag är den 19 september 2011.

Teckningsperioden är 20 september till 6 oktober 2011.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 20 september till 3 oktober 2011.

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 20 september 2011 fram tills registrering hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn CEFO TR B
ISIN-kod SE0004236388
Order book ID 84551
Antal TR 162 563 500
Första handelsdag 20 september 2011
Sista handelsdag 3 oktober 2011

Information om den betald tecknad aktie:

Kortnamn CEFO BTA B
ISIN-kod SE0004236396
Order book ID 84552
Handelsperiod 20 september 2011 tills registrerin

[Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent. Rensningen i orderboken sker i så fall den 14 september 2011 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.]

Stockholm den 12 september 2011

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800
eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


See English version in MS Word
Se hela nyheten i MS Word