Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage har idag skrivit ett letter of intent med en kroatisk livsmedelskedja som avser försäljning av Easy Wine Glass i deras ca 1100 butiker med start under tredje kvartalet i år. Samtidigt har en ledande aktör i dryckesbranschen, med en dominerande roll på eventmarknaden i Kroatien och Serbien-Montenegro, också tecknat en avsiktsförklaring med Cefour. Aktören ifråga bedriver både direktförsäljning till konsument och heltäckande distribution gentemot konserter och festivaler.

Cefour räknar med att kunna göra den första leveransen redan i augusti till en gigantisk festival som pågår i 4 dagar med drygt 2,5 miljoner besökare. En förutsättning för samarbetet från Cefours sida var att partnerföretaget accepterade en affärsmodell som bygger på vinstdelning. Detta i syfte att kunna ta del av den betydligt högre försäljningsmarginal som erhålls vid direktförsäljning till konsument.”Cefour jobbar ständigt på att hitta nya vägar till att förbättra vinstmarginalen på våra produkter. Denna modell som bygger på vinstdelning är mycket gynnsam för bolaget och är ett upplägg som vi kommer att försöka applicera på liknande marknader framöver”, säger Mats Krönlein, Styrelseordförande i Cefour.Mer detaljerad information kring avsiktsförklaringarna kommer inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Krönlein, Styrelseordförande
mats@cefour.parkinglot.se.
Tel: +46 (0)709 – 32 50 06


Se nyheten från Cefour