Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (publ) har nu skickat ut ackordsförslag till samtliga borgenärer, varefter bolaget har för avsikt att ansöka om offentligt ackord så snart bolaget erhållit accept i tillräcklig utsträckning enligt lag.

I den pågående företagsrekonstruktionen har Cefour Wine & Beverage AB (publ) nu skickat ut ackordsförslag till samtliga borgenärer. Ackordsförslaget medför att de oprioriterade fordringsägarna erbjuds 25 % av ursprunglig fordran, d.v.s. en nedskrivning med 75 %.

Bolagets ambition är att hos tingsrätt ansöka om fastställande av föreslaget ackord så snart nödvändigt antal fordringsägare uppnåtts, både till antal och till kapitalets storlek.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)
E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon: 076-877 00 00


Document dividerSe nyheten