Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har från Bolagsverket erhållit besked om att vederlagsaktierna som använts som del av köpeskillingen i förvärvet av L.O. Smith Holdings AB nu är registrerade. Därmed har full köpeskilling erlagts för 100 % av kapital och röster i L.O. Smith Holdings AB.

Cefour tecknade avtal kring förvärvet 4 februari 2016 och affären slutfördes 16 mars 2016.

Förvärvet omfattar, som tidigare kommunicerats, samtliga aktier i L.O. Smith Holdings AB med dotterbolag, vilket inkluderar en modern produktionsanläggning i Götene, en stabil kundbas med långa nationella och internationella relationer, en bred produktportfölj med starka varumärken samt en större fastighet, där utöver den egna verksamheten även externa hyresgäster finns.

Affären värderar hela L.O. Smith Holdings AB till 14 750 000 kr. Köpeskilling har erlagts kontant till 50 % motsvarande 7 375 000 kr, samt till 50 % genom 75 010 170 nyemitterade B-aktier, vilka nu registrerats hos Bolagsverket och distribueras till mottagarna utan dröjsmål.

Cefour kommer efter transaktionen ha 758 071 296 aktier totalt. Vidare ökas aktiekapitalet med 1 500 203,40 kr till att totalt uppgå till 15 161 425,92 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:         076-877 00 00


Se pressmeddelande