Umida Group AB

Umida Group AB (publ) har vunnit Systembolagets senaste upphandling av blanddryck. Offertvinsten är en rom och kola i 250-ml burk och kommer att börja säljas 1 mars 2022. Produkten är garanterad hyllplats i 246 butiker och beräknas generera ca 7 MSEK i nettoomsättning under 2022.

Systembolaget har precis inlett upphandlingarna för det första lanseringsfönstret 2022 med lanseringar från 1 mars. Systembolaget sökte bland annat efter en blanddryck med smaksättning av valfri drink. Umida offererade en produkt inspirerad av den klassiska drinken rom och kola och när Systembolaget genomfört sina blindprovningar utsågs denna produkt till vinnare.

Vid lanseringen kommer den garanterade distributionen att uppgå till 246 butiker med motsvarande nära 80 procent marknadstäckning. Den garanterade listningstiden är 9 månader, men liksom alla nylanseringar har produkten möjlighet att finnas kvar i sortimentet så länge den efterfrågas av konsumenterna i tillräcklig utsträckning. Systembolagets estimat gällande försäljningen under lanseringsperioden innebär en nettoomsättning för Umida efter alkoholskatt på ca 7 MSEK under 2022.

Den nya offertvinsten gör ELIN Päron sällskap inom Umidas portfölj av listade blanddrycker hos Systembolaget. Segmentet blanddrycker har visat kraftig tillväxt såväl internationellt som i Sverige de senaste åren. Hos Systembolaget omsatte blanddrycker 369 MSEK den senaste 12 månadersperioden och visade en tillväxt om 15%. Detta kan jämföras med segmentet cider med en omsättning på 412 MSEK och 4% tillväxt under samma period. Fortsätter blanddryckernas tillväxttakt kommer de inom kort att passera cider-segmentet.

”Framgångarna fortsätter för vårt duktiga team som jobbar med Systembolagets upphandlingar. Att vi ännu en gång tagit fram den bästa produkten gör mig stolt och tacksam. Blanddrycker är ett växande och intressant segment och det är mycket starkt att vi tar marknadsandelar där. Vi som bolag fortsätter vår starka tillväxtresa och med lansering av denna offertvinst under Q1 2022 får vi en stark start på 2022. Vi kommer att återkomma gällande varumärke för denna produkt, men givet resultaten i Systembolagets utvärdering känner jag stark tillförsikt över att vår nya rom och kola kommer att falla konsumenterna på läppen sommaren 2022.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)769 42 41 21

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021.