Umida Group AB

Umida Group AB (publ) produkt ELIN Ekologisk Cider har tillfälligt säljstoppats efter ett upptäckt produktionsfel. Produkten återkallas tillfälligt från Systembolagets butiker för att säkerställa att ingen konsument får en defekt burk.   

Umida Group AB (publ) har uppmärksammat några incidenter där burklocket på produkten ELIN Ekologisk Cider har öppnats. Detta har medfört att Umida tillfälligt har säljstoppat produkten och återkallat alla burkar som finns ute i butikerna. Detta för att säkerställa att ingen konsument skadar sig på produkten. En utredning om vad som ligger bakom problemet är startad. Umida tappar ca 100 000kr i nettoomsättning för varje vecka som produkten är säljstoppad. Nuvarande säljstopp ser inte ut att påverka framtida distribution för produkten. ELIN Ekologisk Cider kommer att fortsätta finnas i ca 200 av Systembolagets butiker även från mars 2022 och framåt.

”Det är alltid olyckligt när det uppstår problem med produkter. I det här fallet är konsumenterna säkerhet det absolut viktigaste. Det positiva är att ELIN Ekologiskt Cider sålt så bra under sommaren att distributionen för nästa sommar är säkrad. Nu hoppas vi på en snabb lösning på problemet så att butikerna kan börja sälja produkten igen.” säger Filip Lundquist, VD på Umida Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21