Umida Group AB

Vid extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) (”Bolaget”) som hölls den 23 februari kl. 14:00 i Stockholm, fattades följande beslut i sammandrag:

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

–      Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning. Ändringen innebär att (i) Bolagets firma ändras till Umida Group AB (publ), (ii) styrelsens säte ändras till Stockholms kommun, Stockholms län och (iii) vissa språkliga och redaktionella ändringar genomförs.

–      Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: katarina.nielsen@cefourwine.com

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Denna information är sådan information som Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017.