Umida Group AB

Cefour har genomfört nyemission inför listning på AktieTorget. Nyemissionen om 5 miljoner kronor, före emissionskostnader, blev övertecknad med 38%. Bolagets styrelse har idag tagit beslut om att kompensera överteckningen genom att huvudägaren tillskjuter aktier. Bolaget har efter nyemissionen 250 aktieägare, vilket motsvarar AktieTorgets spridningskrav.

Cefour har utvecklat ett koncept för att förenkla utskänkning av vin och andra alkoholhaltiga drycker i sammanhang såsom festivaler, mässor och vid t ex flygresor. I Bolagets anläggning i Åhus tappas vin på egentillverkade vinglas i PET som försluts och säljs. Bolaget levererar redan idag till kunder i Sverige, övriga Europa samt Japan.

”Vi är otroligt glada över den fina respons vi har fått från investerarna och har beslutat att tillskjuta aktier för att kompensera överteckningen, vilket ger oss den breda aktieägarbasen som vi eftersträvade inför listningen.” säger Eva Krönlein, VD, och fortsätter: ”Nyemissionen om ca 5 MSEK ger Bolaget möjligheten att snabbt möta det stora intresse Cefour har från ledande event- och festivalaktörer på den globala marknaden och vi ser fram emot den intensiva period vi nu har framför oss”

Bolaget kommer att listas på AktieTorget och första dag för handel beräknas bli den 17 januari 2011.

För mer information vänligen kontakta
Eva Krönlein, VD
0707-57 19 80
eva@cefour.parkinglot.se

Mats Krönlein, styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se