Umida Group AB

Umida Group AB (publ) bjuder in befintliga aktieägare och nya intressenter till Aktiespararnas ”Stora Aktiedagen” den 26 november i Stockholm. Bolagets VD Katarina Nielsen kommer presentera Umida Group, bolagets strategi och framtida planer samt informera om den förestående emissionen. Katarina kommer även finnas tillgänglig för frågor efter presentationen.

Umida Group är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser. Umida har under de senaste två åren flerdubblat sin omsättning, framför allt genom förvärv. Målet är att fortsätta växa i snabb takt för att nå en omsättning på 300 MSEK år 2020. Bolagets framtida tillväxt skall komma genom en kombination av fortsatt stark organisk tillväxt av den egna varumärkesportföljen, investeringar för att växa på den stora vinmarknaden, samt genom en aktiv förvärvsagenda. Umida genomför nu en företrädesemission för expansion både organiskt och genom förvärv.

Stora Aktiedagen Stockholm 26 november

Datum: Måndag 26 november
Tid: 08:00–18:30. Presentation Umida Group 12.00 – 12.30.
Plats: Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6

För mer information samt anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagenstockholm-2018

Presentationen går även att se live och on demand via www.aktiespararna.se/tv/live respektive www.aktiespararna.se/tv/evenemang

Läs mer om den pågående emissionen. Sista teckningsdag är 30 november!

För ytterligare information, kontakta:
Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Attachments