Umida Group AB

  • Nettoomsättningen exklusive punktskatter för andra kvartalet minskade med -33% (-4 430 KSEK) jämfört med året innan. Minskningen i nettoomsättning är drivet av minskad försäljning under andra kvartalet 2020 på grund av Corona-krisen samt en engångsaffär av Scorpions Whisky till Tyskland under föregående år.
  • Covid-19 pandemin har påverkat bolagets försäljning till restaurang, sjukhus och skolor i stor utsträckning. Försäljningen inom storkökssortimentet minskade med -83% till en försäljning om 600K SEK vilket var en direkt effekt av de restriktioner som folkhälsomyndigheten beslutat om. Försäljningen till exportmarknaderna minskade med -70% vilket varit en konsekvens av de lock-downs som inträtt i vår omvärld.
  • Försäljningen från Motörhead varumärket ökade med 10% (349 KSEK) jämfört med föregående år samma period.
  • Bolaget har under det andra kvartalet belastats med extraordinära kostnader av engångskaraktär uppgående till -3 200 KSEK. Den största posten om totalt- 2 541 KSEK är beslutade ersättningarna till Blue Lemon Consulting AB, SamCorp AB och FK Supply Chain AB för det turn-around arbete som genomförts och under det andra kvartalet belastar övriga externa kostnader. Ersättningen kommer inte att belasta bolagets likviditet utan skuldreglering sker genom en kvittningsemission.
  • Bolagets bruttomarginal exklusive övriga rörelseintäkter för det andra kvartalet ökade med 5 procentenheter och landade på 37% jämfört med 32% året innan.
  • Rörelsens resultat exklusive extraordinära kostnader uppgick till -1 190 KSEK vilket är en förbättring med +3 675 KSEK jämfört med samma kvartal året innan.
  • Bolagets resultat under kvartalet landade på – 5 212 KSEK (- 5 572 KSEK), en förbättring med 360 KSEK jämfört mot föregående år. Resultatet första halvåret förbättras med 6 705 KSEK (59%) jämfört med året innan.

”Under det andra kvartalet har vi drabbats av den globala pandemin på flera fronter och vår restaurangförsäljning samt exportförsäljning har minskat med -83% respektive -70%. Vi förväntade oss en kraftigt minskad försäljning tidigt i krisen och arbetet med att anpassa organisationen till ett sälj och marknadsbolag med egen innovation har accelererat detta. Vi har arbetat proaktivt och agilt under våren för att säkerställa att våra produkter ska kunna produceras som vanligt och har lyckats väldigt väl med detta. Undantaget är vår nya efterlängtade cider Elin där varken vi eller våra produktionspartners har kunnat påverka processen pga total lock-down i Italien under hela våren där komponenter och personal till den produktionslinje som nu producerar Elin i Sverige blev kraftigt försenade.

Trots utebliven försäljning av Elin under maj och juni samt att många av våra kunder drabbats väldigt hårt av corona-krisen under perioden så gör den operativa rörelsen enbart ett minusresultat på -1 190 KSEK exklusive extraordinära kostnader. Jag är självfallet inte nöjd med detta resultat men med de förutsättningar vi har haft att jobba med är jag ändå tillfredsställd med att vi lyckats parera försäljningstappet på ett bra sätt. På den positiva sidan så upplever vi nu att vi både sett och passerat botten och vår restaurangförsäljning är nästan tillbaka på normala nivåer. Exportförsäljningen börjar ta ordentlig fart igen när flera av våra exportmarknader nu börjat öppna upp sina samhällen igen och vi har äntligen Elin på hyllan hos Systembolaget.

Vi har lyckats parera i stort sett hela försäljningsgapet från Elin under juli med försäljning av andra delar av portföljen som har högre marginal vilket lett till att vi trots coronakris och en utebliven Elinförsäljning levererar ett positivt resultat i juli.

Nu blickar vi framåt mot Q3 och Q4 där vi kommer att lansera två produkter med KISS, få in årets glöggförsäljning från Sverige, Finland, Tyskland och Australien, fortsätta bygga Motörhead, Jaguara, Elin och inte minst hoppas få se en fortsatt återhämtning i storkökssortimentet och på exportmarknaderna. Med allt detta i pipen och ett städat bolag kan jag inget annat säga än att vi ser ljust på framtiden, både på kort och på lång sikt.

Nu tar vi sikte på nya höjder. Let the show begin!”Delårsrapport Q2 2020 Umida Group AB

Attachments