Umida Group AB

Resultatet för 2010 i korthet

*    Nettoomsättningen uppgick till 1 340 KSEK
*    Resultatet uppgick till -4 834 KSEK
*    Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 14 117 KSEK
*    Bolagets soliditet var 68%
*    Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av året till 7 428 KSEK

Väsentliga händelser under perioden

*    Bolagets anläggning i Åhus blev klar för produktionsstart under sensommaren
*    Investeringar i fabrik och produktionsanläggning under året uppgår till 11 842 KSEK
*    Produktion och försäljning startade under hösten
*    Genomförda nyemissioner om totalt 17 054 KSEK

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eva Krönlein, VD, tel. 0707-571980

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se hela kommunikén i Adobe Acrobat